ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Αριθμός εισαγομένων 994: 528 Πλοίαρχοι – 466 Μηχανικοί […]

Read more