ΓΝΩΣΤΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Την Τρίτη 17-05-2022 στο χώρο του σχολείου μας βρέθηκαν στελέχη της επιχείρησης Del Monte Hellas Single Member S.A. (12οχλμ Λάρισας – Χάλκης), η κ. Βάγια Καραγιάννη από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και ο κ. Αθανάσιος Γκαντζιός, Επιβλέπων Μηχανικός, οι οποίοι συνομίλησαν με μαθητές των 1ου ΕΠΑΛ και 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα  μαθητές της Γ τάξης, των παρακάτω ειδικοτήτων:

2ο ΕΠΑΛ Λάρισας

1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

3. Τεχνικός Οχημάτων

1ο ΕΠΑΛ Λάρισας

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ενημερώθηκαν για τη δραστηριότητα της εταιρείας (εγκαταστάσεις, προϊόντα), τις θέσεις ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (Ειδικότητες μαθητευομένων, στο πρόγραμμα ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ, που η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να απασχολήσει για το σχ. έτος 2022 – 2023), τα επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζομένων και την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας με απόφοιτους των σχολείων μας.