ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Α(1)    ΔΗΛΩΣΗ    ΚΗΔΕΜΟΝΑ για ΤΑΧΙΣΝΕΤ

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Β(1)   ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΕΡΟΥ    ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Αυτές είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις  για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο  E-EGGRAFES