ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΑΚΙ)

Διδακτική Επίσκεψη στον  ΑΔΜΗΕ  (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας),  στο Λιβαδάκι, πραγματοποίησαν την Τρίτη 12-04-2022, μαθητές της Β΄ τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η τάση παράγεται σε χαμηλά επίπεδα, της τάξης των 6.000 V. Στην έξοδο της μονάδας παραγωγής υπάρχει ένας υποσταθμός ανύψωσης της τάσης στην τιμή των 150.000V. Η ΔΕΗ αυξάνει την τάση σε τόσο μεγάλα επίπεδα, έτσι ώστε να μειωθεί η διατομή των αγωγών που προορίζονται για την μεταφορά της απαιτούμενης ισχύος σύμφωνα με τον νόμο του Ohm.

Από τον σταθμό παραγωγής μέχρι την κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ισχύς μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο και η τάση έχει το παραπάνω μέγεθος.

Σε επιμέρους περιοχές και όπου κρίνεται αναγκαίο, υπάρχουν υποσταθμοί υποβιβασμού της υψηλής τάσης σε μέση τάση. Αυτό γίνεται με κατάλληλες διατάξεις και όλο το συγκρότημα λέγεται υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης 150/20 KV.

Σε κάθε περιοχή ο τοπικός υποτομέας του ΑΔΜΗΕ έχει την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του υποσταθμού και την αδιάλειπτη παροχή της ισχύος στους καταναλωτές με τρόπο που αυτή κρίνει σωστό και αποτελεσματικό.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη  λειτουργία του  Υποσταθμού, ξεναγήθηκαν από τον υπεύθυνο  του ΑΔΜΗΕ στις εγκαταστάσεις του Υποσταθμού και άκουσαν για την λειτουργία του κάθε τμήματος.

Συνοδοί καθηγητές: Π. Ζαγγανάς,  Β. Ζησάκη, Ε. Μουλάκη, Γ. Τζημαγιώργης, Χ. Μπιζιργιάννης και Χ. Κινατιδης.

ΑΔΜΗΕ-1