ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΑΛΕΝΤΑ)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε:

1. Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

2. την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ  για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Το σχέδιο αίτησης με τις οδηγίες για τις εξετάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.vis.auth.gr/

Σας επισημαίνουμε δε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την 1η περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την 2η περίπτωση χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προκήρυξη στη ζωγραφική και ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.