ΣΤ΄ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Από σήμερα 9-11-2021, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ανά ΕΠΑ.Λ. και την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής από τους επιτυχόντες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12-11-2021.

Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα – διαβατήριο).

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να κάνετε την εγγραφή σας θα μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα: 12:οο έως και 13:30

Πέμπτη 11-11-2021 και ώρα: 12:οο έως και 13:30

Παρασκευή 12-11-2021 και ώρα: 12:οο έως και 13:30

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 1

2

3