ΣΤΟ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΦΗΚΙΑΣ ΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας 2 τμήματα της Β τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και 2 τμήματα της Γ τάξης των ειδικοτήτων Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, επισκέφτηκαν στις αρχές Μαρτίου 2023  το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο  Σφηκιάς  στο Φράγμα του Αλιάκμονα.

Οι  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ είναι έργα πολλαπλών σκοπών. Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποσκοπούν στην πολλαπλή χρήση του νερού. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά:

  1. Χρησιμοποιούνται για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από καθαρή μορφή, χωρίς εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, ανανεώσιμη, ικανοποιώντας ενεργειακές ανάγκες ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής
  2. Εξασφαλίζουν την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων νερού για χρήση σε περιόδους ξηρασίας.
  3. Παρέχουν Αντιπλημμυρική προστασία με την ανάσχεση πλημμυρών σε περίοδο μεγάλων εισροών.
  4. Εξασφαλίζουν την παροχέτευση νερού ύδρευσης, άρδευσης και βιομηχανικών αναγκών.
  5. Συμβάλλουν στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στη δημιουργία νέων υγροβιότοπων.

Τα Υδροηλεκτρικά εργοστάσια παράγουν «πράσινη  ενέργεια» που δεν μολύνουν το περιβάλλον αλλά αντίθετα  το προστατεύουν.

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΦΗΚΙΑΣ (ΥΗΣ)

Το ΥΗΣ βρίσκεται 20 χιλ. περίπου νότια της Βέροιας. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1985/86. Παράγει ισχύ 315MW (3×105) και η μέση ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις  380 GWH (περιλ. 200 GWH από άντληση).

Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους (Ελένη Μουλάκη, Ευαγγελία Σίνδρα-Σκουταρά, Χρήστος Κινατίδης και Γιώργος Τζημαγεώργης) ξεναγήθηκαν από τους υπεύθυνους του εργοστασίου της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για την λειτουργία του κάθε τμήματος. Περιηγήθηκαν στους χώρους του σταθμού (στρόβιλους, γεννήτριες, ταμιευτήρες, τεχνητή λίμνη, φράγμα), επισκέφθηκαν την αίθουσα ελέγχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (control room) και παρακολούθησαν εργασίες ελέγχου και επισκευής των στροβίλων.

Η υποδοχή, ξενάγηση και φιλοξενία από το προσωπικό του σταθμού ήταν εξαιρετική. Η επίσκεψη άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους μαθητές, οι οποίοι έδειξαν με τη σειρά τους υποδειγματική συμπεριφορά.

Το 2ο ΕΠΑΛ Λάρισας ευχαριστεί θερμά για την φιλοξενία, την άψογη υποδοχή και την ξενάγηση από το προσωπικό του σταθμού.