ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες εντός του σχολικού περιβάλλοντος  είχαν μαθητές της Β’ τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας.

Στο πλαίσιο της δράσης “Ψηφιακά Εργαλεία και Εφαρμογή Καινοτόμων Διδακτικών Πρακτικών στην Εκπαίδευση, η οποία υλοποιήθηκε στο Β’ τετράμηνο, καθηγητές και μαθητές αξιοποίησαν το κινητό τηλέφωνο με δημιουργικό τρόπο εντάσσοντάς το στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο google forms, ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου δημιούργησε μια σειρά ερωτηματολογίων σε μορφή online quiz. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν με ταχύτητα και συντομία από τα κινητά τους τηλέφωνα σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη διδαχθείσα ύλη τόσο θεωρητικών όσο και εργαστηριακών μαθημάτων με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους.

Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της δράσης προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά. Η συμμετοχή υπήρξε σχεδόν καθολική, με τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων να εκφράζουν την επιθυμία τους για επέκταση της δράσης και την επόμενη σχολική χρονιά, όπως άλλωστε μαρτυρούν και τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:

Ενδεικτικά αποτελέσματα συμμετοχής μαθητών της Β’ τάξης μηχανολόγων.

1

 Στα θετικά αποτελέσματα της δράσης συγκαταλέγεται και η προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών καθώς και η επίρρωση των σχέσεών τους με τους διδάσκοντες.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι μέσα από το συγκεκριμένο εργαλείο, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν την επίδοση τους, γεγονός που διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών.

2

3Τον συντονισμό της δράσης ανέλαβε ο κ. Αντώνιος Γογουρόπουλος, εκπαιδευτικός ΠΕ 82, ενώ την ομάδα συμπλήρωσαν οι κ.Νικόλαος  Γκούρος (ΠΕ82), Αγγελική  Κοσμάνου (ΠΕ 06) και Μάρκος Σπαθάρας (ΠΕ 83).