ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 21-09-2021

Το σημερινό πρόγραμμα με το ωράριο για στης 21-09-2021 είναι:

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΩΝΗ ΖΩΗ ΕΙΡΗΝΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/zchristoni

ΓΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/ngkouros