ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Α΄ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΙΣ)

Δείτε παρακάτω τα μαθήματα στα οποία για πρώτη φορά φέτος  (2021-2022) οι μαθητές των Α και Β τάξεων θα εξεταστούν στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, στο τέλος της χρονιάς, στις ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Ο σύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας είναι ο:

http://iep.edu.gr/el/anazitisi-thematon

Α ΤΑΞΗ                                           Αριθμ. Φ4/116552/ΓΔ4/17-09-2021

«Καθορισμός των «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ ΤΑΞΗΣ των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)»

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και    Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Ιστορία
 3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
 4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
 5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
 6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)
 7. Αγγλικά

 

Β ΤΑΞΗ                                   Αρ. Πρωτ. Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021

Άρθρο 1 Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ ΤΑΞΗΣ των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
 3. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
 4. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
 5. Τρία (3) Μαθήματα Τομέα 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) (Θεωρητικό Μέρος)
 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Θεωρητικό Μέρος)
 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Θεωρητικό Μέρος)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θεωρητικό Μέρος )
 2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θεωρητικό Μέρος)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι – ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Θεωρητικό Μέρος)
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
 3. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Θεωρητικό Μέρος)