2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2023

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Να έχετε μαζί σας το ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ και την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές μας!