ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ

Μετά από πρόταση της Διευθύντριας, Ευαγγελίας Ψαρρού, και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά και του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης, Αντώνιου Μπλιούμη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20-02-2020 επιμόρφωση των καθηγητών του σχολείου μας με θέμα “Χρήση Διαδραστικού Πίνακα Νέας Τεχνολογίας και SMART TV, στη διδασκαλία των μαθημάτων “.

Την ενημέρωση των συναδέλφων τους επάνω στα συγκεκριμένα θέματα ανέλαβαν οι καθηγητές του σχολείου μας, Αθανάσιος Κωστής ΠΕ83 και Γεώργιος Δούκας ΠΕ84.

Σχεδόν όλος ο σύλλογος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετείχε στην επιμόρφωση, με πολλές ερωτήσεις, αλλά και διαφορετικές προτάσεις επάνω στη χρήση των παραπάνω εργαλείων.