ΕΞΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2018-19

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ», ενός φιλόδοξου και πολυδιάστατου προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβάνεται και η  υλοποίηση «Σχεδίων Δράσης», που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Μαθητές  της Α τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας με τη συνδρομή των καθηγητών τους προχώρησαν στην υλοποίηση 6 συνολικά Δράσεων για το έτος 2018-19 που εγκρίθηκαν από το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”»*, υπό τον τίτλο

«Bιώσιμη ανάπτυξη και τεχνολογία στο ΕΠΑΛ».

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι οι παρακάτω:

  1. Αυτόνομο ιπτάμενο όχημα (drone) με διατάξεις ανάλυσης ποιότητας του αέρα”, συντονιστής-καθηγητής Δούκας Γιώργος, Ηλεκτρονικός.
  2. “Κατασκευή εκπαιδευτικής υδραυλικής πρέσας”, συντονιστής-καθηγητής Γογουρόπουλος Αντώνης, Μηχανολόγος,
  3. Οδήγηση και κινητό τηλέφωνο”, συντονίστρια-καθηγήτρια Ζησάκη Βασιλική, Ηλεκτρονικός,
  4. “Μελέτη και κατασκευή Ηλιακού Συλλέκτη”, συντονιστής-καθηγητής Λευκαδίτης Χρήστος, Μηχανολόγος.
  5. “Οικολογική ανακύκλωση οχήματος”, συντονιστής-καθηγητής Τσιτσιούμης Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός.
  6. “Η Χημεία είναι παντού. Τρόφιμα, καθαριστικά καθημερινής χρήσης, περιβάλλον και ρύπανση”, συντονίστρια-καθηγήτρια Χατζή Κερασία, Χημικός.

Τη Δευτέρα, 20 Μαϊου 2019, στον χώρο του αμφιθέατρου του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας,  πραγματοποιήθηκε η ετήσια έκθεση – παρουσίαση για το έτος 2018-19 της δράσης, την οποία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”», έχει οριστεί ως δικαιούχος της Πράξης, με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Καλών Πρακτικών.