Η ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ (ΛΟΓΩ COVID-19)

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020_ COVID 19