ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ

Τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στη Σφήκια Ημαθίας, επισκέφτηκαν μαθητές της Β τάξης του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και της Γ τάξης, της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, και της  ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

‘Όπως είναι γνωστό ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ένας από τους κυριότερους υδατικούς πόρους της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η ∆ΕΗ, αξιοποιώντας τις κατάλληλες θέσεις προς εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού του ποταμού, κατασκεύασε μια σειρά φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών.

Ένα από τα Υδροηλεκτρικά Έργα της ∆ΕΗ στον ποταμό Αλιάκμονα, είναι αυτό στη Σφηκιά που βρίσκεται 20 χιλ. περίπου Νότια της Βέροιας.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πώς λειτουργεί ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός με την  τεχνητή  λίμνη που δημιουργήθηκε με το φράγμα του Αλιάκμονα, ξεναγήθηκαν από τον υπεύθυνο  της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του και άκουσαν για την λειτουργία του κάθε τμήματος. Είδαν την αίθουσα  ελέγχου παραγωγής ενέργειας, τους  στροβίλους και τις γεννήτριες.

Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σταθμού είναι :

Υδροηλεκτρικό Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς (αντλητικός)

Θέση: Κεντρική Μακεδονία, Ν. Ημαθίας

Έναρξη εμπορ. λειτ.: 1985/86

Εγκατ. ισχύς: 315 ΜW (3×105)

Υδροστρόβιλοι: Francis type pumb turbines

Μέση ετήσ. Παραγ.: 380 GWH (περιλ. 200 GWH από άντληση)

Φράγμα: χωμάτινο, 82 m ύψος Ωφελ. χωρητ. ταμ.: 18 m.c.m

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι αναστρέφεται η λειτουργία των στροβίλων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ώστε τη νύχτα να μπορούν να αντλούν νερό από την κατάντη λίμνη Ασωμάτων, όταν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας από τους λιγνιτικούς σταθμούς, και να την αποδίδουν την ημέρα υπό συμφερότερους όρους.

Παράλληλα χάρη στις  ενδιαφέρουσες εξηγήσεις του υπεύθυνου της ΔΕΗ έγινε  κατανοητή η Πολλαπλή χρήση Υδροηλεκτρικών Σταθμών, όπως :

  • Παραγωγή «καθαρής » και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων στην αιχμή της ζήτησης, παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
  • Αντιπλημμυρική προστασία
  • Παροχή νερού για αρδεύσεις καλλιεργειών και ύδρευση πόλεων
  • Παροχή νερού για ψύξη μονάδων Θερμοηλεκτρικών Σταθμών και άλλες βιομηχανικές χρήσεις
  • Κατασκευή δρόμων και δημιουργία σημαντικών υποδομών στις περιοχές όπου βρίσκονται
  • Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί προστατεύουν το περιβάλλον εξασφαλίζοντας οικολογική παροχή στις κοίτες των ποταμών.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές: Κοκκινάς Νικόλαος, Σίνδρα Ευαγγελία, Τζημαγιώργης Γεώργιος, Μπιζιργιάννης Χρήστος, Κινατίδης Χρήστος και Ζαγγανάς Παναγιώτης.