ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022

Oι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν:

α) ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

 β) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, οι οποίοι θα
διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων

γ) Υποψήφιοι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ημερησίων ΕΠΑΛ και υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ

δ) Υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ παρακάτω:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΕΠΑΛ 2022

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ_ΕΠΑΛ