ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται:

Α. οι συντελεστές βαρύτητας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του, καθώς και

Β. οι συντελεστές  βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

A    Download file

B    Download file