ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2021: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Σε συνέχεια του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ πίνακα κατάταξης υποψηφίων μαθητευομένων στη Ε΄ΦΑΣΗ της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, δημοσιεύουμε σήμερα τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11425 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 20
2 11115 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,6
3 11070 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,6
4 12307 2020 Ν.4547/2018 ΕΠΑΛ άνω των 25 19
5 12461 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
6 11113 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
7 11647 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
8 12104 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
9 12630 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
10 11436 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
11 12780 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,3
12 11082 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
13 11992 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
14 11386 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,3
15 11800 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,8
16 10910 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,6
17 11996 2020 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19,2
18 13164 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,5
19 11156 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,3
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 12532 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
2 12031 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
3 11788 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
4 13299 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11969 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,1
2 13234 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
3 10979 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
4 10915 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
5 13262 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 11351 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,8
2 11566 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,5
3 11725 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17