ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α 2020

Σας γνωρίζουμε ότι, η Υγειονομική Εξέταση και οι  Πρακτικές  Δοκιμασίες των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021, θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τo Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/63024/Α5/26-05-2020, από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 , και ώρες από 7:00π.μ. έως και 13:00μ.μ., εκτός από  Σάββατο-Κυριακή 4-5 Ιουλίου 2020.

Οι  υποψήφιοι  κατά  την  προσέλευσή  τους  στις  επιτροπές  υγειονομικής  εξέτασης  και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο

γ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας

δ) Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση

ε) Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και

στ) Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα  είναι  διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού,  στο  ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

                                ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και το Μ, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλες τις προβλεπόμενες Ιατρικές Εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας , σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Οφθαλμολογική Εξέταση: Καθημερινά εκτός Παρασκευής 18:00-19:00
  • Καρδιολογική Εξέταση: Καθημερινά εκτός Τρίτης 11:15 -12:30
  • Ακτινολογική Εξέταση: Καθημερινά 10:00-12:00 και 17:00-19:00
  • Παθολογικό: Καθημερινά 09:00-09:30

(Το παραπάνω πρόγραμμα ισχύει μόνο για τις ημέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο)

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Οι Υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί μόνο μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2410280750 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Ν μέχρι και το Ω, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι Υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί μόνο μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2413502463 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΡΟΥΣΒΕΛΤ 4)

Οι Υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις (εκτός οφθαλμιάτρου) στο Κέντρο Υγείας Λάρισας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι Υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί μόνο μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 2410534728 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.