“ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ HIV/AIDS, ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ”

Στο πλαίσιο του προγράμματος με θέμα:”Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο” που υλοποιεί η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 

την Τρίτη 5 Μαρτίου όλοι οι μαθητές της Β τάξης είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αλλά και να συζητήσουν με τις κοινωνικούς λειτουργούς, κκ Ε Μανωλοπούλου και Αγροδήμου, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το θέμα: “Πρόληψη λοιμώξεων HIV/AIDS, ηπατίτιδες“.

Μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις που φάνηκε και από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν αλλά και τη γενική διάθεση συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Πολλά ευχαριστώ στις κκ Μανωλοπούλου και Αγροδήμου.