ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – Β ́ ΦΑΣΗ (ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017)

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Πίνακα 1, τους παρακάτω υποψηφίους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α’/2017):

 
α) κάτοχοι α1)απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013
και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2)απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του
δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και
παλαιότερων ισότιμων τίτλων και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις ακόλουθες ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ.131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, έως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην β ́ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει
δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.
Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τα τμήματα με έναρξη 1-12-2017 στην υπ ́ αριθμ. 10699/3-10-2017 Πρόσκληση όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 5-10-2017, δε χρειάζεται να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τρίτη 28
Νοεμβρίου 2017 έως τις 10.00 π.μ.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης
(γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μετά την
ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα) έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 ώρα 14:00.
Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα
του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
2017 ώρα 15:00.
Εγγραφή
Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν τη
Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 (στην προθεσμία αυτή συμπεριλαμβάνονται και πιθανές εγγραφές επιλαχόντων ), περίοδο κατά την οποία θα γίνει και η
έναρξη των μαθημάτων για τα αντίστοιχα τμήματα.
Οι δε συμβάσεις των μαθητευομένων με τους εργοδότες θα πρέπει να υπογραφούν το αργότερο έως 12/12/2017.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.