ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη των
μαθητών της Γ΄ τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν., του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας, στο Αστεροσκοπείο “Αριστεύς” της Λάρισας.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η επαφή των μαθητών με την επιστήμη της
αστρονομίας, η εφαρμογή στην πράξη όσων διδάσκονται κατά τη φοίτησή τους
στο σχολείο και η αναψυχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από
τον υπεύθυνο καθηγητή φυσικής του Αστεροσκοπείου, κ. Χουινάβα, για τη γένεση
και το θάνατο πλανητών και απλανών, το ηλιακό μας σύστημα, τους πλανήτες
και τους απλανείς που το αποτελούν, τους αστερισμούς, τους κομήτες, τους
μετεωρίτες, γνώσεις που αντιστοιχούν στο μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ» που
διδάσκεται στο σχολείο. Στη συνέχεια οι μαθητές παρατήρησαν τον ήλιο με τα
τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου.

Η διδακτική επίσκεψη οργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε από τους εκπαιδευτικούς-
πλοίαρχους Ε.Ν., Αθανάσιο Ρόζο και Απόστολο Πατρίδα.