Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέει τον ηλεκτρικό πίνακα, τα φωτιστικά σώματα, τους ρευματοδότες και όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες μιας οικοδομής. Αναλαμβάνει συντήρηση και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα σχέδια. Τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, γείωση, μετρητές, διακόπτες, πρίζες κλπ. Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παροχής ηλιακής ενέργειας καθώς και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος για έκτακτες παροχές. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεις πομπών και δεκτών ραδιοκυμάτων μέσω δορυφόρων. Επίσης, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά σώματα και διάφορες ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές.

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικοί διέξοδοι

    Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα: 

 • Να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος 
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές εξετάσεις:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου
  Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  *Σημαντική σημείωση:

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους.

Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ των τελευταίων σχολικών ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και εργασίας δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα από θεσμό της Τάξης Μαθητείας.

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • στους οργανισμούς ΔΕΚΟ
 • Δημόσιες υπηρεσίες
 • Σαν Ελεύθερος  επαγγελματίας (Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
  Να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
  Να συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
  Να βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.