Τομέας Μηχανολογικός

Ο  Μηχανολογικός Τομέας με τις ειδικότητές του απευθύνεται γενικά σε μαθητές-τριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συναρμολόγηση εξαρτημάτων, επίβλεψη, συντήρηση και επισκευή βλαβών μια μηχανολογικής εγκατάστασης ή μηχανής.

Οι μαθητές(-τριες) που επιλέγουν τη φοίτηση τους στον τομέα αυτό αποκτούν γνώσεις Γενικής Παιδείας, θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της ειδικότητας που επιλέγουν καθώς και πρακτικές γνώσεις ασκούμενοι στα εργαστήρια του 1ου  και 2ου Εργαστηριακού Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση το βασικό ζητούμενο είναι η ομαλή ένταξη του εργαζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι το διάστημα που απαιτείται από έναν απόφοιτο για την ένταξη αυτή ποικίλλει ανάλογα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει ήδη αποκτήσει.

O Μηχανολογικός τομέας διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
  • Τεχνικός Οχημάτων

Ωρολόγια Προγράμματα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β’ Τάξης

orologio_geniki_B

Μαθήματα Ειδικότητας Β Τάξης

orologio_mhxanolog_B

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ…