Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Η σταδιοδρομία του ναυτικού συνδυάζει τη γοητεία του ταξιδιού σε ολόκληρο τον κόσμο, γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη και υψηλές αποδοχές, σε σύγκριση με την απασχόληση στη στεριά σε αντίστοιχες ηλικίες και με αντίστοιχα προσόντα.

Ο Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού ο οποίος ασκεί τη γενική διοίκηση του πλοίου και έχει την τελική ευθύνη για ότι συμβεί πάνω σε αυτό, δηλαδή εν πλω ή στο λιμάνι. Μετά την ειδικότητα του Πλοιάρχου υπάρχει αυτή του Αξιωματικού Καταστρώματος με βαθμούς του Υποπλοίαρχου και του Ανθυποπλοιάρχου.

 Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού είναι υπεύθυνος για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του πλοίου. Γνωρίζει τη λειτουργία και συντήρηση της μηχανής, των ηλεκτρογεννητριών, των λεβήτων και γενικά όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, που διαθέτουν τα σύγχρονα πλοία. Στο πλοίο κατέχει την ειδικότητα του Αξιωματικού Μηχανοστασίου με βαθμούς Μηχανικού Α΄, Β΄ και Γ΄.

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Οι Ειδικότητες που χωρίζεται ο Τομέας από την Β΄ τάξη είναι:

  • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
  • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Ωρολόγια Προγράμματα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β’ Τάξης

programa-B-genikis

Μαθήματα Ειδικότητας Β Τάξης

Ο ΤΟΜΕΑΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ…