ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2021: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» και έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΣ Μαθητείας κατατάσσονται κατ’ έτος αποφοίτησης.

Προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει, βάσει του χρόνου κτήσης του Πτυχίου τους, κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των παλαιότερων σχολικών ετών.

Στη συνέχεια για κάθε έτος οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά:

 1. Κάτοχοι α) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
  ανεξαρτήτως ηλικίας και β) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού ΓυμνασίουΛυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.
 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016,
  ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 και
  του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 4. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
  και του ν. 3475/2006, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 5. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 και
  του ν. 3475/2006, άνω των 25 ετών , εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 6. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
  και του ν. 3475/2006, άνω των 25 ετών , εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 7. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων τύπων σχολείων
  Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ., εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ΕιδικότηταςΣε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 

Κατόπιν επεξεργασίας λοιπόν των αιτήσεων ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας:

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11425 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 20
2 11115 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,6
3 11070 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,6
4 12307 2020 Ν.4547/2018 ΕΠΑΛ άνω των 25 19
5 12461 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
6 11113 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
7 11647 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,8
8 12104 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
9 12630 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
10 11436 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,6
11 12780 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,3
12 11082 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
13 11992 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
14 11386 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,3
15 11800 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,8
16 10910 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,6
17 11996 2020 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19,2
18 13164 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,5
19 11156 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,3
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 12532 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
2 12031 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
3 11788 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
4 13299 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,4
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 11969 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,1
2 13234 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
3 10979 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
4 10915 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15
5 13262 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 11351 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,8
2 11566 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,5
3 11725 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης
Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην
ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ., της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020.

Εγγραφή
Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας από την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής όλοι οι επιτυχόντες που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης, τα ΕΠΑΛ καλούν με σειρά κατάταξης τους επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και ώρα 13.00.