ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΈΤΟΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024

Ανάρτηση προσωρινού  πίνακα κατάταξης αιτήσεων μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό  Έτος  Τάξη Μαθητείας 2023-2024  για τις […]

Read more