ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Την Παρασκευή 18/11/2022 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη του Τμήματος Γ΄ Ηλεκτρολόγων, ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων […]

Read more