ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο  πλαίσιο των  μαθημάτων «Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις», «Αυτοματισμοί»  και  «Ηλεκτρολογικό  Εργαστήριο»  οι  μαθητές  του  τμήματος της  Γ΄ τάξης των  Ηλεκτρολόγων  του  2ου  ΕΠΑΛ  Λάρισας  πραγματοποίησαν  διδακτική  επίσκεψη  στο  ενεργειακό  κέντρο  του  Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου  Λάρισας.

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από Εκπαιδευτικούς του Τομέα Ηλεκτρολογίας, ξεναγήθηκαν από τον Υπεύθυνο Συντήρησης του ΠΝΛ, και ενημερώθηκαν για την Ενεργειακή υποστήριξη του Νοσοκομείου τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σε συνθήκες έκτακτες  π.χ. διακοπή από τη ΔΕΗ με την ενεργειακή αυτονομία μέσω εφεδρείας     Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη  (Η/Ζ)   και μέσω συσσωρευτών για συνεχή λειτουργία ιδιαίτερα ευαίσθητων χώρων όπως τα Χειρουργεία, Εντατική κ.α.

Ευχαριστούμε την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΝΛ για την ενημέρωση και την επίδειξη – δοκιμαστική λειτουργία  του δίδυμου εφεδρικού συστήματος  παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας που δίδει την δυνατότητα σε περίπτωση διακοπής από τη ΔΕΗ μέσα σε  χρόνο 20’’ δευτερολέπτων  να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του Νοσοκομείου.